Vectis affärsfilosofi


Vectis sju grundsstenar är:

  • Vi utvecklar företag och organisationer genom personlig resursutveckling.
  • Vi medverkar till att öka lusten och viljan, engagemang och förändringsvilja hos enskilda människor och grupper.
  • Vi skapar ramar för människor att mötas i, så att de utvecklar sin förmåga att driva organisationens strategiska frågor.
  • Vi arbetar som utbildare, projektledare, samtalspartner, idégivare och genomförare.
  • Vi utvecklar organisationens resultat och fömåga att balansera externa och interna krav.
  • Vi har alltid verksamheten i fokus.
  • Vår grundide är att alla har ett eget aktivt ansvar för sitt lärande och sin utveckling
VECTIS, grekiska för hävstång, är företagets ledstjärna. Med liten insats och rätta förutsättningar kan mycket hända!