Team- och individutveckling

 

Team- och individutveckling

Vi arbetar med att utveckla effektiva grupper genom att skapa förståelse för gruppens roll och mål. Efter en nulägesanalys av gruppen genomför ofta deltagarna en personlighetsanalys för att identifiera attityder, kulturer, ledarprofiler etc. Vi arbetar med ”Förändringens fyra rum” som är en teori om förändring, utveckling och stabilitet i organisationer.

Fyrarummaren är en teori av forskaren, psykologen och författaren Claes Jansen som beskriver hur vi människor förhåller oss till och agerar i förändring. Hur vi möter och kommunicerar och agerar tillsammans i förändring är nyckeln till framgång. Förändring kan vara en omorganisation, konkurrensutsättning, förändringar i arbetsgruppen, ett nytt uppdrag eller en ny chef.