Öresund


Vi vänder oss till företag som skall etablera sig på andra sidan sundet och inriktning sker på att förbereda företagets medarbetare på de kulturella skillnader som finns.

I Öresundsakademin erbjuder vi företagsanpassade och öppna utbildningar.

Integration av företag och organisationer som bedriver näringsverksamhet på båda sidor av Öresundsregionen!

I en blomstrande region som Öresund krävs det att företag och organisationer arbetar aktivt för kulturell integration. Att vara med i uppbyggnaden av en gemensam och positiv företagskultur inom Öresundsregionen är en förutsättning för att kunna hänga med i den regionala utvecklingen. Det krävs insikt i de olika ländernas samhällsstrukturer, ekonomiska och politiska situationer. Det stora arbetet ligger dock på det individuella planet där nya plattformar måste skapas för att mötas, diskutera och samtala om alla de vardagliga situationer som uppstår där olika kulturer möts.

Vi erbjuder en ny och effektiv utbildningsmetod som både skapar och kräver engagemang av deltagarna. Vi arbetar med aktivt rolltagande och forumspel som effektivt belyser och åskådliggör svårhanterliga situationer som chefer och medarbetare ställs inför i sitt vardagliga arbete. Deltagarna får möjlighet att prova nya förhållningssätt och handlingsalternativ i sina yrkesroller.