Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

I samband med förändringar i ditt företag, t ex vid en omorganisation, ny personal, effektiviseringar eller ett nytt projekt, kan det behövas förstärkning. Vi hjälper dig med att till exempel identifiera brister, förankra en ny vision eller skapa nya rutiner i något flöde för att skapa bättre lönsamhet.

Utifrån de förändringar eller frågeställningar ditt företag står inför, gör vi en nulägesanalys för att identifiera förbättringspotentialen och identifierar därefter mål och aktiviteter. Vi arbetar både med grupper i organisationen och individuellt, och kan vara ett tillfälligt stöd eller bollplank åt både anställd och chef.

Läs mer under länkarna:
Förändringsprocesser - Team- och individutveckling - Interimslösning/projektledare