Förändringsprocesser

 

Förändringsprocesser

I samband med förändringar i en verksamhet arbetar vi med att fånga upp personalens reaktioner genom individuell tankeprocess. Vi diskuterar begrepp som förmågan att tänka nytt, motivation, självinsikt , eget ansvar och anpassningsförmåga och vad förändringen har för inverkan och effekt på företagskulturen.