Utvecklingssamtal


Utvecklingssamtal - Dialogen

Utvecklingssamtalet är ett sätt att utvärdera och sätta mål för medarbetaren samt fånga upp tankar som finns i organisationen. Att ha motiverade och entusiasmerade medarbetare är för alla verksamheter nyckeln till framgång. Vi utbildar och ger deltagarna kunskap och förståelse för utvecklingssamtalets betydelse samt hur man som chef och medarbetare förbereder, genomför och följer upp ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare skall alltid vara en ömsesidig dialog.