Uppdragsgivare

 

  • ABB
  • Alstom Power
  • Alfa Laval
  • Ballou Internet services
  • Biovitrum
  • Climat 80
  • Comparative
  • Conagri
  • Danisco
  • Erik Pensers Fondkommission
  • European Media Partner AB
  • Hercules
  • Hilton Hotel
  • Hustvättarna AB
  • ICA Malmborgsgruppen 
  • Ideon
  • JM Bygg
  • Jusek Akademikerförbund
  • KA Lundbladh
  • Malmö Kvinnojour
  • Malmö Stad
  • Metso
  • Novo nordisk
  • Pharmacia / Pfizer
  • Safe Bevakning AB
  • SDS koncernen
  • Sinnesro Spa
  • Sydvatten
  • Tillväxt Malmö
  • Toyota