Vectis Development

 

Vi arbetar med organisations-och ledarutveckling och stödjer dig i förändringsprocesser.

Ditt företag är unikt och därför är nyckelfaktorn att hitta vilka inneboende drivkrafter dina medarbetare har. Att vara ledare innebär att entusiasmera och utveckla organisationen. Med oss som stöd och bollplank kan både din organisation och ditt ledarskap utvecklas. Vi kopplar den enskilda människans förutsättningar och målsättningar till gemensamma mål och visioner.

Vi stödjer, analyserar och processar i förändringsarbete och arbetar som utbildare, projektledare, samtalspartner, idégivare och/eller genomförare.

Syftet med VECTIS är att stödja våra uppdragsgivare i deras strävan att effektivisera verksamheten, genom att identifiera, utveckla och införa bättre förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb. Med rätta förutsättningar skapas större motivation och engagemang!

Kontakta oss så berättar vi mer!